8. seja IO GK Lipica

V petek 03.03.2017 ob 18.00 uri bo v prostorih Hotela Maestoso 8. redna seja IO GK Lipica.

Dnevni red:

1.     Pregled zapisnika 7. seje IO GKL
2.     Informacija o postopku sprememb Statuta GKL
3.     Bilanca GKL za leto 2016
4.     Priprave na volitve GKL
5.     Predlogi in pobude

Dokumenti (zapisnik 7. seje, vabilo)