IGRIŠČE LIPICA

Zanimiva analiza Golf igrišča Lipica, ki jo je opravil naš član Moreno Bardelli

  • Dolžina igrišča na 9 luknjah =3590 m (Lunghezza percorso 9 buche)
  • Start na višini 393 m (Partenza)
  • Green 9 na višini 380 m (Green n. 9)
  • Najvišja točka 413 m (Elevazione max)
  • Največji vzpon 59.4 m (Guadagno elevazione max)
  • Največji spust -70.6 m (Perdita elevazione max)
  • Največja strmina 10.5 % (Pendenza max + )
  • Največji padec -11.3 % (Pendenza max – )