Redna seja zbora članov GK Lipica

Na osnovi 17. člena Statuta in sklepa IO, te vabim na redno sejo zbora članov GKL, ki bo v soboto 18.03.2017 ob 15.30 uri v prostorih Hotela Maestoso, restavracija Allegra.

Dnevni red:
1. Otvoritev rednega zbora članov GKL in izvolitev delovnih teles.
2. Pregled zapisnika zbora članov z dne 26.12.2016.
3. Informacija o spremembah Statuta GKL.
4. Poročilo o delu GKL za leto 2016.
5. Finančno poročilo, vključno z bilanco GKL za leto 2016.
6. Poročilo disciplinske komisije GKL za leto 2016.
7. Poročilo nadzornega odbora GKL za leto 2016.
8. Program GKL za leto 2017.
9. Finančni plan GKL za leto 2017.
10. Razrešnica organov GKL.
11. Volitev organov GKL za mandatno obdobje 2017-2021.
– Izvršni odbor
– Nadzorni odbor
– Disciplinska komisija

Gradivo za redno sejo zbora članov GKL bo v skladu z 18. členom Statuta najmanj 8 dni prej na vpogled v prostorih golf hiše Lipica oz. pri Stanki Škabar ali Vanji Penko.

Športni pozdrav!

Golf klub Lipica Predsednik
Branko Florjanič