Seja IO GK Lipica

Na osnovi 21. člena Statuta GKL, te vabim na 7. redno sejo IO GKL, ki bo v petek 03.02.2017 ob 17.30 uri v prostorih Hotela Maestoso, sejna soba marketinga.

Dnevni red:
1.     Pregled zapisnika 6. seje IO GKL
2.     Poročilo GKL za leto 2016
3.     Finančno stanje GKL na dan 31.12.2016
4.     Program dela GKL za leto 2017
5.     Finančni plan GKL za leto 2017
6.     Sklic skupščine GKL, določitev dnevnega reda
7.     Priprave na volitve GKL
8.     Predlogi in pobude

Gradivo