VABILO – Zbor članov GK Lipica

Na osnovi 17. člena Statuta in sklepa IO, vas vabimo na redno sejo zbora članov GK Lipica, ki bo v ponedeljek 26.12.2016 ob 15. uri v prostorih Hotela Maestoso,
restavracije Allegra.

Dnevni red:
1. Otvoritev rednega zbora članov GKL in izvolitev delovnih teles
2. Pregled zapisnika zbora članov z dne 19.03.2016
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta GK Lipica

Vabilo – Skupščina GK Lipica, Statut – predlog, zapisnik

Vabljeni!