Klubsko prvenstvo 2015

Letošnjega klubskega prvenstva se je udeležilo 54 članov od tega 30 članov v skupinah A in B ter 24 v skupinah C in D. Po preštevanju udarcev sta klubska prvaka postala 
ANA BELAC in MATJAŽ ROŽIČ. Čestitamo!
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili Golfa in Amaterskega Statusa odobrenimi s strani R&A Rules Limited, lokalnimi pravili golf igrišča Lipica, ki so v skladu s pravili golfa in odobreni s strani tekmovalne komisije ter pravili EGA Handicap System-a 2012 – 2015. V primeru enakega rezultata in hcp –a se upošteva boljši rezultat na zadnjih devetih luknjah, šestih luknjah, treh luknjah, 18. luknji (luknjah 10-18). Če še vedno ni odločeno, se po enakem sistemu seštevanja upošteva rezultat na luknjah 1-9. Če so vsi rezultati enaki odloča žreb. Pri morebitnem enakem rezultatu za klubskega prvaka odloča nadaljevanje igre »Sudden death «, ki se igra do končne odločitve z luknje 1.

Pravica do udeležbe: članice in člani GK

Startni časi bodo objavljeni po 15.00 uri dan pred tekmovanjem na oglasni deski v golf hiši in na spletni strani (www.golfportal.info)

Tekmovalne skupine:
A (do 12,0)  -  B (12,1 – 24,0)  -  C (24,1 – 36,0)  -  D (36,1 – 54,0)
V skupini mora biti najmanj 6 igralcev sicer se skupina poviša oz. zniža do meje ko je temu pogoju zadoščeno. Zniža se lahko samo zadnji skupini.

Nagrade:
  • Klubski prvak 2015
  • 1. BRUTO moški
  • 1. BRUTO ženske
  • 1., 2., 3. mesto NETO A
  • 1., 2., 3. mesto NETO B
  • 1., 2., 3. mesto NETO C
  • 1., 2., 3. mesto NETO D
Več si lahko preberete v razpisnih pogojih.